Contact

Aangezien het Nationaal Energie- en Klimaatplan zowel het energie- als het klimaatbeleid omvat, en dit zowel op het federaal als op het gewestelijk niveau, en deze plannen een impact zullen hebben op tal van actoren (transport, bouw, landbouw,…), zijn veel administraties en stakeholders betrokken geweest bij de uitwerking van dit plan.

Hieronder vindt u enkel de contactgegevens van de betrokken energie- en klimaatadministraties.

Voor opmerkingen of vragen over deze website kan u hier terecht.

Federaal niveau

Gewestelijk niveau

Overlegorganen