Regionale consultatie 2018-2019

België kent een lange traditie van regionale samenwerking binnen Europa, denk maar aan haar voortrekkersrol binnen de Benelux Unie en de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS). Logischerwijs kijkt België voor de ontwikkeling van haar Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) dan ook verder dan de eigen landsgrenzen.

In de loop van 2018 nam België, als toenmalig Benelux-voorzitter, het voortouw om de samenwerking tussen de omringende landen rond de Nationale Energie- en Klimaatplannen te organiseren. Dit resulteerde uiteindelijk in een politieke verklaring die werd ondertekend door de Benelux-landen, maar ook door Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Deze landen werden niet toevallig gekozen: zij maken alle deel uit van het Pentalateraal Energieforum. De al bestaande vruchtbare samenwerking rond elektriciteit maakte dit forum de keuze bij uitstek om verder uit te bouwen met bredere energie- en klimaatonderwerpen.

Verschillende bilaterale consultaties tussen deze landen vonden plaats in 2019 om de finale NEKPs af te kunnen werken. Op deze manier werd ook tegemoetgekomen aan de verplichtingen (*) rond consultatie met de buurlanden in het kader van de regionale samenwerking. Het spreekt dan ook voor zich dat de vinger aan de regionale pols zal worden gehouden bij mogelijke aanpassingen en updates van de plannen in het komende decennium.

 

Meer info:

  • Benelux-verklaring inzake regionale samenwerking bij de uitwerking van de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen

  • Politieke verklaring van het Pentalateraal Energieforum over geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (in het Engels)

  • Presentatie van de regionale consultatie over het ontwerp van Belgisch geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan van 4 september 2019

 

(*) Artikel 11 van de governance-verordening